...

პედიატრიული სტომატოლოგია

ბავშვის პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად, ჩვენ გთავაზობთ: 

კონსულტაცია ექიმთან: ვიზიტის დროს ჩვენი ექიმი შეაფასებს პირის ღრუს, კბილებისა და ღრძილების მდგომარეობას, ცერა თითის თუ სატყუარას წოვის ეფექტს; განსაზღვრავს დამატებითი ფტორის საჭიროებას; პაციენტსა და მშობლებს გააცნობს პირის ღრუს მოვლის წესებს. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.