...

ორთოდონტია

ორთოდონტია (ბერძნული სიტყვაა, Orthos –პირდაპირი, ლათ. Dens – კბილი) სტომატოლოგიის ნაწილია, რომელიც სწავლობს ყბა-სახის სისტემის განვითარებას, ანომალიებს, დეფორმაციების ეტიმოლოგიასა და პათოგენეზს. ორთოდონტიის ფარგლებში ხდება დარღვევების პროფილაქტიკა, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

სწორი თანკბილვა, არა მხოლოდ სილამაზის გარანტი, არამედ პირის ღრუს სხვადასხვა დაავადებების პროფილაქტიკაცაა. ადამიანების 80%-ზე მეტს კბილთა დგომისა და თანკბილვის პათოლოგია აღენიშნება. აქედან, ყოველ მეორეს ესაჭიროება ორთოდონტიული დახმარება. ყოველწლიურად კი პათოლოგიების სიხშირე იზრდება.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.